دانلود فیلم قهرمانی و اهدای مدال سهراب مرادی المپیک ۲۰۱۶

دانلود اهدای مدال طلا به سهراب مرادی المپیک ریو ۲۰۱۶

دانلود قهرمانی و اهدای مدال سهراب مرادی المپیک 2016

دومین مدال طلای کاروان المپیک ریو ۲۰۱۶ ایران هم توسط سهراب مرادی کسب شد و ایران به رده بیستم کشور های مدال گرفته المپیک سعود کرد

سهراب مرادی با مهار وزنه ۱۸۲ کیلوگرم یک ضرب، ۲۲۱ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۴۰۳ کیلوگرم دومین طلای کاروان را دست آورد.

قهرمانی سهراب مرادی المپیک 2016

دانلود فیلم یک ضرب سهراب مرادی المپیک ریو ۲۰۱۶

 

دانلود فیلم دو ضرب سهراب مرادی المپیک ریو ۲۰۱۶

 

دانلود فیلم اهدای مدال طلا سهراب مرادی المپیک ریو ۲۰۱۶

=========================================
------------------ ------------------ ------------------
=========================================