علت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن حمید عسکری

ماجرای تحت تعقیب شدن حمید عسکری

علت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن حمید عسکری

ماجرای تحت تعقیب شدن حمید عسکری

ماجرا از این قرار هست که حمید عسکری در بهشهر ۲۷ شهریور ۹۵ کنسرت داشته و قرار بوه در آنجا کنسرت برگزار کند

اما این کنسرت توسط فرماندار این شهر لغو شده!

با توجه به همزمانی برگزاری این کنسرت و تشییع پیکر جانباز شهید حاج احمد عموزاده خلیلی با صلاحدید اداره ارشاد و فرماندار این شهرستان تصمیم گرفته شد که کنسرت مذکور لغو شد.
این مقام قضایی در پایان اظهارکرد: خواننده این کنسرت به دلیل نشر اکاذیب در صفحات مجازی، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.

علت تحت تعقیب شدن

این خبر لغو کنسرت باعث واکنش سریع حمید عسکری منجر شده و در صفحه اینستاگرامش نوشته: کنسرت بهشهر به دلیل دستور مقام قضایی لغو شده!

دادستان بهشهر طی اعلامیه ای اعلام کرد که این لغو کنسر از طرف مقام قضایی نبوده و ممکن هست این سخنان این خواننده باعث پیگرد قانونی او شود

عذرخواهی حمید عسکری

بعد از این اتفاقات حمید عسکری در اینستاگرامش از مقام قضایی و دادستان شهر بهشهر عذرخواهی کرد

عذرخواهی حمید عسکری

=========================================
------------------ ------------------ ------------------
=========================================