ماجرای توهین به اهل سنت در برنامه دورهمی

فیلم لحظه توهین مهران مدیری به اهل سنت 

ماجرای توهین به اهل سنت در برنامه دورهمی

ماجرای توهین به اهل سنت در برنامه دورهمی

ماجرای توهین به اهل سنت

برنامه دورهمی هم بدون حاشیه نبود ولی این حاشیه شاید موجب قطع شدن این برنامه بشه به این صورت که چند نفر از نمایندگان مجلس درخواست پیگیری دادن

اصل ماجرا از این قرار هست که

در این بخش مجری داستان فرد ریاکار و نان به نرخ روزخوری را روایت می‌کند که برای استخدام مراجعه کرده و بر اساس جو موجود و تنها از روی ریاکاری و نان به نرخ روز خوری بدون هیچ ارتباطی با موضوع استخدام به دو تن(طلحه و زبیر) لعنت می‌ فرستد! که طبق تاریخ طلحه و زبیر از صحابه محبوب اهل سنت هستند!

 توهین به اهل سنت در برنامه دورهمی

مهران مدیری کلا برنامه ای بدون حاشیه نمی تواند درست کند البته این حاشیه او زیاد دخیل نبود ولی حاشیه ای بدی برایش درست شده،

بیست نفر از نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس در تذکر کتبی خواستار برخورد جدی با عوامل تولید و مجری برنامه دورهمی بدلیل آنچه اهانت به بزرگان اهل سنت می‌ خواندند،‌ شدند

فیلم لحظه توهین به اهل سنت

 

ویدئو

=========================================
------------------ ------------------ ------------------
=========================================